Alliberament Nacional

desobeïm

Llibres:

​∙ Nacions i nacionalismes (Hobsbawm): ​Aquesta obra sobre la qüestió del nacionalisme constitueix una de les recerques d’Eric Hobsbawm, reconegut historiador marxista, que han estat més aclamades i llegides fora dels àmbits estrictament acadèmics. Els esdeveniments de les darreries del segle XX a l’Europa de l’est i a les repúbliques soviètiques fins i tot han reforçat la importància central que té el nacionalisme en la història de les transformacions polítiques.

∙ El dret d’autodeterminació de les nacions (Lenin):  Els moviments d’alliberament nacional i les seves reivindicacions han provocat intensos debats en el si de l’esquerra. Lenin va saber abordar la qüestió des d’una posició dialèctica i carregada de matisos, que fa que les seves aportacions segueixin sent de gran utilitat encara avui. Per a Lenin, la posició de la classe treballadora davant la qüestió nacional havia de compondre’s de dues tasques fonamentals: la defensa del dret d’autodeterminació per als pobles de totes les nacions i la cerca de la unitat internacional de tots els treballadors i treballadores del món.

Altres documents d’interès:

Marxisme i nacionalitat – Manuel de Pedrolo

Sobre el nacionalisme – Josep Guia

Antipatriòtic – James Connolly

Consciència nacional i lluita de classes – Josep Ferrer, Antoni Fernández i Rafael Castellanos

Països catalans – Joan Fuster

El fet català – Pierre Vilar

Lluita de classes als Països Catalans – Oriol Martí

Nosaltres els Valencians – Joan Fuster

Els Moviments d’Emancipació Nacional – Andreu Nin

Gracias a un error de Marx…? – Iñaki Gil de San Vicente

Independencia, socialismo y juventud – I. Gil de San Vicente

Socialisme i Nacionalisme – James Connolly

Socialisme i Nacionalisme Irlandés – James Connolly