Marxisme

Socialisme

Llibres d’introducció al marxisme:

∙Manifest comunista (Karl Marx i Friedrich Engels): El Manifest del Partit Comunista fou el programa teòric i pràctic, destinat a la publicitat, de la Lliga Comunista, una organització obrera internacional. Va ser redactat a novembre de 1847 per Karl Marx i Friedrich Engels, per encàrrec del partit. El programa polític que conté el Manifest, és a dir, les polítiques que perseguien els partits comunistes de l’època (afiliats a la Lliga Comunista), inclou, entre altres coses, l’abolició del dret a la propietat i a l’herència i la col·lectivització dels mitjans de producció i transport. Aquestes mesures, serien implementades per un govern revolucionari (que Marx i Engels anomenaran Dictadura del proletariat) que seria el precursor del comunisme, una societat sense estat i sense classes socials.

∙Per què Marx tenia raó? (Terry Eagleton): En aquest llibre, es desmunten una per una les fal·làcies i arguments més utilitzats per fer crítica al marxisme. No es pretén demostrar que el marxisme és un dogma cert i immutable, sinó que els atacs que rep dia a dia són, en la seva gran majoria, la reproducció per part de la població d’unes idees de contrapropaganda com a conseqüència de la ideologia dominant de la societat com a conseqüència dels aparells creadors d’ideologia com l’Estat, la burgesia, la família, entre d’altres.

Materialisme històric

∙Conceptes elementals del materialisme històric (Marta Harnecker): L’ autora exposa els diferents elements de la anàlisi marxista de tota societat i la relació entre ells. Cal tenir present que el llibre té una visió fortament estructuralista (una corrent que dóna excessiva importància a quines són les condicions objectives de la societat en detriment de l’acció subjectiva de les persones), però aquest llibret en particular té una qualitat didàctica molt important per conèixer els elements del materialisme històric.

Materialisme Dialèctic

∙Principis elementals i fonamentals de la filosofia (Georges Politzer): Georges Politzer va ser psicòleg i filòsof marxista, d’origen hongarès que va participar en la fundació de la Universitat Obrera de París en els anys 30 on exerceix com a professor de materialisme dialèctic fins que l’ocupació nazi  va dissoldre la universitat l’any 1940. A partir d’aquesta època, al costat de la direcció del Partit Comunista Francès, entra a la clandestinitat per iniciar la resistència contra els feixistes. De forma pòstuma es publica la seva obra Principis elementals i fonamentals de filosofia , realitzada gràcies als apunts dels seus alumnes del curs 1935-1936 a la Universitat Obrera.

Filosofía marxista para jóvenes militantes – Iñaki Gil de San Vicente

 

Llibres d’aprofundiment al marxisme:

∙Del socialisme utòpic al socialisme científic (Friedrich Engels): Llibre en el que Engels explica la diferència entre els plantejament del socialisme utòpic d’inicis i mitjans del segle XIX de la mà de Robert Owen, Henri de Saint-Simon i Charles Fourier; i els plantejaments del socialisme científic de Marx i el mateix Engels.

∙Tesis sobre Feuerbach (Karl Marx) – Les Tesis sobre Feuerbach són onze breus notes filosòfiques escrites per Karl Marx l’any 1845. Aquestes resumeixen una crítica de les idees del jove filòsof post – hegelià Ludwig Feuerbach. Tanmateix, aquest text és vist amb freqüència amb major amplitud, ja que critica el materialisme contemplatiu dels joves hegelians en totes les formes d’idealisme filosòfic.

∙L’Estat i la revolució (Vladímir Ilitx Uliànov): – L’Estat i la revolució és un llibre escrit per Lenin entre agost i setembre de 1917, mentre es trobava en la clandestinitat a Finlàndia. És un text fonamental, en la mesura que va ser redactat entre la primera etapa (febrer) i la segona etapa (octubre) de la revolució russa de 1917. Per això s’ha considerat que aquesta obra, juntament amb altres del mateix període, proporciona claus per comprendre la idea que tenia Lenin del que anava a ser i del que havia de ser aquesta revolució.Es tracta d’un text ple de cites textuals, de lectures i comentaris als clàssics del marxisme en relació amb la qüestió de l’Estat.

Economia Política

Iniciación a la economia marxista – Ernest Mandel

Economia Política

Treball assalariat i capital – Karl Marx

El Capital, primer llibre – Karl Marx

El Capital, segon llibre – Karl Marx

Materialisme Històric

El divuit de brumari de Louis Bonaparte – Karl marx

La revolució xinesa i el Partit Comunista de Xina – Mao Zedong

Altres

La Crítica del Programa de Gotha – Karl Marx

De les tasques del proletariat en la present revolució (Les Tesis d’Abril) – V. I. Lenin

Lletra als camarades (17-10-1917) – V. I. Lenin

Democràcia burgesa i dictadura del proletariat – V. I. Lenin

Terrorisme i comunisme – Lev Trockij

La revolució permanent – Lev Trockij

Llur moral i la nostra –  Lev Trockij

Vigència actual del marxisme – Carles Castellanos

 

Documents d’introducció al marxisme:

Dossier de formació “Iniciació al marxisme” – Maulets

Fonaments del Comunisme – Friederich Engels

Fonaments del Marxisme – Justo de la Cueva

Diccionari bàsic de categories marxistes – Néstor Kohan

Por que Socialismo – Albert Einstein